Voortgang projecten

De Johan van Oldenbarnevelt…..

De speurtocht naar De Johan van Oldenbarnevelt is nog steeds in volle gang, de eerste aanwijzingen zijn reeds in ons bezit.

 

Nieuwe projecten:

Het bestuur vergaderd binnenkort over een tweetal ingekomen projectvoorstellen voor het jaar 2017.