Gegevens ANBI

ANBI status:

Op datum 10 mei 2016 heeft de belastingdienst de stichting met terugwerkende kracht tot 18 februari 2016 aangemerkt als ANBI en al culturele ANBI.

RSIN: 856084190

 

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.