Het Bestuur

Voorzitter:

A.M. Knauff

Penningmeester:

G.J. Bout

Secretaris:

R. van Deene

 

De bestuurders ontvangen naast de vergoeding van werkelijk gemaakte kosten, geen beloning.